Cyklus športovkyne

napísala DOMINIKA VADUROVÁ ilustrovala ALEXANDRA JUST

Článok bol pôvodne publikovaný v newslettri 9. apríla 2020.

Športujem na vrcholovej úrovni, odkedy si pamätám a v posledných rokoch je to moja hlavná činnosť. S trénerom a mojou športovou parťáčkou sme stále na cestách a prakticky spolu žijeme, takže máme pomerne kamarátsky vzťah. Veľa sa spolu rozprávame o rôznych témach a v ten deň to nebolo inak. Tréner sa po mesiaci vrátil z Číny a začal mi opisovať svoje zážitky z koučovania štyroch dvojíc jachtárok. Náš rozhovor sa začal úplne nevinne, ako klasický small talk. Ako si sa mal, ako sa ti trénovalo, aké bolo počasie? „S nimi je to ťažké, vieš, nikdy sa ti nepodarí dostať na tréning všetky štyri lode naraz.“ Nechápala som prečo. „Čo bol niekto chorý?“ Nič iné a racionálne mi totiž nenapadlo. No a vtedy to prišlo ako bomba z jasného neba: „No vieš… Číňanky majú menštruáciu…“ V tom momente som nevedela, či sa mám smiať, ale keď som videla, ako sa mi to s vážnou tvárou chystá vysvetliť, bolo mi jasné, že buď veľmi rázne zakročím a bude po rozhovore, alebo budem len ticho civieť. Rozhodla som sa pre druhú možnosť, lebo som chcela počuť viac. „… majú menštruáciu a vtedy proste netrénujú, lebo v Číne je to tak.“ Slová ma opustili a stále som nebola schopná spracovať fakt, že mi tréner oznamuje, že ženy majú menštruáciu, ako keby sa ma to vôbec netýkalo. A on s vážnou tvárou pokračoval. „Tak som sa ich spýtal, či majú nejaké bolesti, alebo im je zle, vieš, lebo to sa niekedy stáva.“ Budem úprimná, v tej chvíli som prestala počúvať. 

Nedokázala som pochopiť, ako je možné, že môj tréner si myslí, že sa ma táto téma netýka. Hlavou mi lietala otázka, či ma považuje za ženu menej ako Číňanky, alebo len proste predpokladá, že ja žiadne problémy nemám a fakt, že mám menštruáciu, som si ešte nestihla ani všimnúť. Vybavili sa mi utrpenia všetkého možného typu, ktoré som v spojení s menštruáciou stihla absolvovať. Na dni, keď som plakala na dlážke na školských záchodoch a moje telo v sebe neudržalo jedlo, lebo mi zvieralo maternicu, a ja som márne hľadala niečo studené, čo by zmiernilo moje utrpenie (kachličky boli jediná dostupná možnosť). Spomenula som si na časy, keď som sa chystala na tréning a po vyjdení z domu som vedela, že sa môžem rovno vrátiť späť a vymeniť si kalíšok, ktorý údajne vydrží aj 12 hodín. Alebo v mojom prípade pol hodiny. Boli časy, keď sa mi triasli nohy aj ruky a posledné, na čo som myslela, bolo, že mám ísť podávať niekoľkohodinový fyzický výkon. A tiež som myslela na obdobie, keď menštruácia z môjho života na niekoľko mesiacov zmizla. Síce som sa tešila, ale takisto som podvedome vedela, že niečo nie je v poriadku…

Aj športovkyne menštruujú

Téma menštruácie v športe je v našich zemepisných šírkach ešte stále tabu. Športovkyne o nej príliš nehovoria a nikto sa na ňu ani nepýta. Vo svete sa situácia pomaly mení a posúva život športovkýň k lepšiemu. Niekoľko elitných športovkýň sa k téme začalo verejne vyjadrovať a po výhre Američaniek vo svetovom pohári vo futbale, ktoré sa v strave a tréningu riadili svojím cyklom, sa debata o menštruácii v športe rozbehla naplno. V prípade amerického tímu bol prvotný proces trochu zdĺhavejší. Všetky hráčky vyplnili obšírny dotazník o svojom cykle a symptómoch, ktoré sa u nich vyskytujú. Následne si začali svoj cyklus a jeho priebeh vrátane symptómov každý deň zapisovať do aplikácie FitrWoman, ktorá umožnila dôkladnú analýzu cyklu každej jednej hráčky. Pomocou týchto informácií bolo možné vyvinúť stratégie, ktoré minimalizovali dopad menštruácie na výkon. Neboli v tom žiadne čary. Je nutné si uvedomiť, že v každej fáze cyklu má telo iné požiadavky na výživu, hydratáciu, regeneráciu a rôzni sa aj odozva na fyzickú záťaž. Úprava týchto návykov podľa potrieb tela umožnila hráčkam optimalizovať ich výkonnosť v každej fáze cyklu a zmierniť tak jeho dopady. V štvrtej fáze cyklu (tesne pred menštruáciou) ženy často pociťujú veľa nepríjemných symptómov a telo je pre nízke hladiny hormónov náchylnejšie na zápaly. Z toho dôvodu potrebujeme dlhší čas na regeneráciu. Do stravy je vhodné zaradiť veľa antioxidantov a v prípade dlhšieho tréningu sa hlavným zdrojom energie stávajú uhľohydráty. Všetky tieto informácie spomínaná aplikácia obsahuje a jednoducho a zrozumiteľne vás cyklom prevedie. 

Menštruácia v športe je zvláštnym fenoménom, čo je evidentné aj vo vedeckom výskume. Vplyvom menštruácie na výkon žien sa zaoberajú rôzne štúdie a výsledky sú často protichodné. Skupina vedcov hovorí, že menštruácia nemá na vytrvalosť alebo maximálnu silu vplyv, druhí tvrdia opak. No a ženy samotné pociťujú všetko ešte o kúsok inak. Problémov v skúmaní vplyvu menštruačného cyklu na výkon je niekoľko. Okrem rôznorodej metodiky (testovanie v iných dňoch cyklu, rozličné spôsoby testovania…) je to aj špecifickosť cyklu u každej ženy. Kým jedna žena menštruuje počas štyroch dní a nepociťuje žiadne symptómy, u druhej má menštruácia oveľa dlhší a strastiplnejší priebeh. Dĺžka cyklu a jeho priebeh sa mení v závislosti od rôznych faktorov, ktoré vplývajú na ženskú fyziológiu. Veď to poznáme – stres, choroba, zmena prostredia. Každé telo má rôznu citlivosť na faktory ovplyvňujúce cyklus, ktoré môžu vyústiť aj do nepravidelnej menštruácie. 

Keď telo menštruáciu jednoducho vypne

V prípade športovkýň je dodatočným faktorom veľká fyzická záťaž, ktorá môže prispieť i k poruchám menštruačného cyklu. Často sa stretávam s názorom (a ani ja som nebola výnimkou), že vynechanie menštruácie býva pre športovkyne úľavou, pretože sa ňou nemusia pri tréningu alebo súťaži zaťažovať. Niekedy stačí pomyslenie na to, že práve počas najdôležitejšieho zápasu budete mať menštruáciu a vtedy bývate viac unavená. Vaša psychika sa okamžite odrazí na vašom mentálnom nastavení a pravdepodobnosť, že sa naozaj budete cítiť unavená, sa zvýši. To je jeden z dôvodov, prečo sa športovkyniam výpadok menštruácie takpovediac „hodí“. Aj u nich je však pravidelná menštruácia signálom dobrého zdravia a správneho fungovania organizmu. 

Podľa štúdií sa amenorea (absencia menštruácie viac ako tri mesiace po sebe) a oligomenorea (nepravidelná menštruácia s veľmi dlhým cyklom) vyskytujú v oveľa väčšej miere medzi elitnými športovkyňami ako u menej aktívnych žien. Amenorea podľa štúdie z roku 2010 postihuje až 40 percent intenzívne športujúcich žien v porovnaní s 9 – 11 percentami nešportovkýň. 

U mladých intenzívne športujúcich žien sa pomerne často vyskytuje tzv. female athlete triad, čo je porucha, keď v dôsledku vysokej fyzickej záťaže dochádza k nízkej hladine dostupnej energie, poruche menštruácie a zníženiu hustoty kostí. Rednutie kostí sa nám často spája s pribúdajúcim vekom a menopauzou. Bohužiaľ, trpia ním aj mladé dievčatá a v prípade, že sa nerieši, môže mať neodvratné následky. Čo je teda hlavným pôvodcom týchto problémov? Teória hovorí, že ak nemá žena dostatočný príjem energie, telo začne „vypínať“ rôzne systémy v organizme. Jedným z nich je menštruačný cyklus, pretože ten je pre telo energeticky náročný aj bez fyzickej záťaže. Telo sa preto rozhodne, že ho aspoň na čas vypne a venuje dostupnú energiu iným životne dôležitým veciam.

Športujem, menštruáciu nemám. Môžem mať vôbec deti?

Ďalšou citlivou témou je vzťah športu a plodnosti. Keď som bola tínedžerka, otázkou plodnosti som sa vôbec nezaoberala. Vedela som, že deti raz mať chcem, ale to, či mi v tom raz šport zabráni, alebo pomôže, som neriešila. Ako to teda je? Môže mať zvýšená fyzická aktivita neblahý dopad na plodnosť ženy? U žien so sedavým štýlom života, prípadne nadváhou vedie zvýšenie fyzickej aktivity k zvýšeniu pravdepodobnosti želaného otehotnenia. V prípade vysoko intenzívnej fyzickej záťaže boli však výsledky výskumov opačné. Časté fyzické vyčerpanie viedlo k cyklom bez ovulácie a vo výsledku k zníženiu plodnosti. Samozrejme, výsledky výskumu nie je možné generalizovať na každú športujúcu ženu. Rolu zohrávajú aj ostatné časti životného štýlu, ako napríklad stres, už spomenutá výživa alebo genetické predispozície.

Chceš mať deti? Spomaľ!

Ženy v elitnom športe vykazujú zvýšený výskyt syndrómu polycystických vaječníkov (PCOS). Jeho hlavnými príznakmi sú nepravidelná menštruácia, cysty na vaječníkoch, anovulácia, nadmerné ochlpenie či inzulínová rezistencia. Tiež som sa ocitla v situácii, keď ma gynekologička poslala na vyšetrenie pre podozrenie na PCOS. Na moje otázky, či to pre mňa znamená nejaký problém, prišla odpoveď, že kým nemám extrémne príznaky, tak nie. Že cysty treba sledovať a že sa tým budeme zaoberať, až keď budem chcieť mať deti. Ja však nerada riešim veci na poslednú chvíľu. A tiež sa mi nepáčilo, že ako jediné možné riešenie spomenula hormonálnu „liečbu“. Odpoveď ma neuspokojila, a tak som si urobila malý prieskum, ako sa dá tento stav ovplyvniť. Najčastejšie sa vyskytovalo jediné riešenie – zmena životného štýlu. Správna strava, málo stresu, primeraná fyzická aktivita. Ako vrcholová športovkyňa množstvo fyzickej aktivity znížiť nedokážem, ale upraviť ju a nastaviť stravu, to v mojich silách je. Existuje nespočetné množstvo webstránok a článkov, ktoré sa zaoberajú syndrómom polycystických vaječníkov a poskytujú zrozumiteľné informácie o tom, ako sa stravovať. 

Väčšou výzvou pre mňa bolo znížiť množstvo stresu. Pod stresom si netreba predstavovať len pracovný tlak alebo neustály zhon, ktorý si často vytvárame samy. Fyzická aktivita telo neustále vystavuje určitému druhu stresu, ktorý treba vedieť kompenzovať. Pri mojom životnom štýle sa stresujúcich faktorov dokáže nahromadiť celkom veľa naraz. Okrem neustálej fyzickej záťaže je to časté cestovanie, ktoré dokáže s organizmom narobiť poriadnu šarapatu. Niekedy je len pomyslenie na niekoľko hodín za volantom stresujúce. K tomu sa pridá únava, stuhnuté svaly a unavené oči alebo fakt, že s vidinou prílevu energie vypijem štyri kávy a pojem piate cez deviate. Aby toho nebolo málo, zrazu príde zo školy deadline, na účte nie je dostatok prostriedkov na zaplatenie trénera a na prívese nám prestanú svietiť svetlá. Navonok sa zdá, že všetko zvládam s chladnou hlavou, ale moje telo sa oklamať nenechá a okamžite reaguje bolesťou hlavy, stuhnutým chrbtom a únavou.  

Prvým krokom k zvládaniu stresu pre mňa bolo uvedomiť si, že moje telo je môj nástroj. Potrebujem ho pre svoj výkon a teda potrebuje adekvátnu starostlivosť. Musela som nájsť spôsoby, ktorými dokážem malými krokmi redukovať množstvo stresu vo svojom živote. Ak som nepokojná a nespokojná, pomáha mi jóga. Je to pre mňa čas, keď sa sústreďujem len na prítomný okamih a vnímam svoje telo a dych. Jóga nie je pre každého, a preto je dôležité, aby ste objavili niečo vlastné, čo vyhovuje práve vám. Druhým krokom, na ktorom ešte stále pracujem, bolo prijatie svojich hraníc a signálov tela. V športe sme často tlačené (aj samy sebou) do výkonov za svojimi hranicami, pretože vieme, že to je jediná cesta, ako sa stať lepšími, rýchlejšími, silnejšími. Vždy je však nutné vedieť, kedy treba zastaviť, zvoľniť, oddýchnuť si. Prijať to, že nie každý deň je vhodný na lámanie rekordov. Esenciálnym krokom pre mňa však bolo presadiť si, čo chcem ja. Vedieť identifikovať, čo potrebujem a čo je dobré pre mňa, nie pre ostatných. Presadiť si, že dnes nebudem variť večeru, lebo budem oddychovať a potrebujem byť sama. Pretože keď nemáte energiu samy pre seba, nebudete ju mať ani pre druhých.

Poznaj sama seba

Veľakrát som sa stretla s otázkou, prečo jednoducho nezačnem užívať hormonálnu antikoncepciu, veď by som mala pravidelnú menštruáciu, mohla by som si ju v prípade potreby aj načasovať a možno by mi ubudli bolesti. Mohlo by sa zdať, že pravidelný prísun hormónov by naozaj „vyriešil“ viacero nepríjemností, ktorým ako športovkyňa čelím. Lenže hormonálna antikoncepcia podľa môjho názoru nerieši nič, práve naopak. Berie nám možnosť spoznať svoje telo a kradne moc cyklu, ktorý je silným indikátorom toho, čo sa v tele deje a čo náš organizmus potrebuje. 

Obdobie, keď som brala tabletky, bolo najhoršie v mojom živote. Moje telo nespolupracovalo, pečeň hormóny nespracúvala, moja energia a dobrá nálada boli fuč. Bola som si istá, že existuje aj iné riešenie, prirodzenejšie. Čím viac času som športom trávila, tým viac som si svoje telo začala uvedomovať a pozorovať, čo mi hovorí, čo odo mňa chce. 

Zaznamenávanie cyklu v rôznych aplikáciách mi vždy pripadalo smiešne. Naozaj nepotrebujem, aby mi mobil oznámil: „Nezabudli ste si zapísať menštruáciu?“ No nie, nezabudla, ešte som ju nedostala a možno to chvíľu potrvá. A pri mojom nepravidelnom cykle bol výpočet akejkoľvek pravdepodobnosti ďalšej menštruácie viac-menej zbytočný. Až kým som sa témou nezačala zaoberať bližšie a neobjavila čaro systému zapisovania si nielen menštruácie ako takej, ale aj športovej intenzity a symptómov. Podľa nich viem celkom určite, čo sa v mojom tele deje. A čuduj sa svete aj bez toho, aby som nejakú menštruáciu dostala. Môj cyklus prebieha aj bez toho.

Žiť v súlade s cyklom

Ako teda svojmu telu môžeme pomôcť zvládať veľkú fyzickú záťaž? Odpoveď je jednoduchá – fungovať v súlade s cyklom. Pred niekoľkými mesiacmi sa napríklad na trhu objavila už spomínaná aplikácia FitrWoman, ktorá bola vyvinutá pre aktívne ženy, ktoré sa chcú naučiť pracovať so svojím cyklom. Okrem klasického zapisovania cyklu ponúka aj sledovanie symptómov, popisuje stav hormónov v každej fáze cyklu a najmä odporúča typy potravín, recepty a typ tréningovej záťaže, ktorá je pre danú fázu cyklu vhodná. 

Povedala som si, že aplikáciu otestujem, a tak som začala viac pozorovať, ako sa v jednotlivých fázach cyklu cítim. Kedy som viac unavená, kedy som na tom výkonnostne najlepšie. Po čase som zaznamenala cyklickosť nielen v tom, ako sa cítim, ale aj v tom, čo si moje telo žiada v strave. Správna výživa je v športe enormne dôležitá a môže predísť rôznym zdravotným problémom. V knihe The exercising female, ktorá je súborom vedeckých poznatkov o športujúcich ženách, je opísaný spôsob postupného zvyšovania energetického príjmu športovo aktívnych žien s amenoreou alebo oligomenoreou a jeho vplyv na úpravu cyklu smerom k jeho pravidelnosti. Aktívne ženy sa po zvýšení energetického príjmu a dokonca po miernom náraste hmotnosti cítili lepšie, výkonnejšie a najmä sa im upravili problémy spojené s cyklom. 

V poslednom čase ma trápili svalové zranenia, pri ktorých som nevedela definovať žiadneho spoločného menovateľa. Teda okrem toho, že sa mi vždy stali v období desiatich dní pred menštruáciou. Pre mňa to bola veľmi podstatná informácia, ktorá ma upozornila, kedy mám dbať na väčší odpočinok a venovať svojmu telu väčšiu pozornosť. Úprava stravy a fyzickej aktivity vedú podľa mojich doterajších pozorovaní k lepšiemu zvládaniu PMS a negatívnych symptómov počas menštruácie. Prispôsobenie aktivity cyklu vedie k zvýšeniu efektivity tréningu a tiež odbremeňuje telo od nadmernej alebo nevhodnej záťaže podľa potrieb organizmu v každej fáze. 

Ešte pred rokom sa mi zaoberanie sa cyklom zdalo ako strata času. Až kým som neobjavila jeho silu. Pretože čím viac o svojom cykle a tele vieme, tým lepšie môžeme využiť jeho potenciál vo svoj prospech. Poznať svoj cyklus a svoje telo je základom vyrovnanosti a harmónie, to však nestačí. Ak chceme, aby sa situácia v športe zmenila, je nutné o menštruácii hovoriť a nebáť sa diskutovať o tejto téme s trénermi a trénerkami, so spoluhráčkami alebo s verejnosťou.

editovala EVA MÉSZÁROSOVÁ korektúra SOŇA HRÚZIKOVÁ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *