Prispievaj do Kurníka

Kurník je vždy otvorený novým textom a ilustráciám. Budeme rady, ak sa staneš jeho súčasťou.

Všetky uverejnené príspevky (texty aj ilustrácie) sú honorované sumou 50 eur.

Ak chceš v Kurníku publikovať text:
Na cauky@naskurnik.sk pošli ukážku svojej tvorby a námety, ktorým by si sa chcela v textoch pre Kurník venovať. Alebo nám môžeš rovno poslať článok, ktorý chceš v Kurníku publikovať (pokojne aj len ako rozpracovaný náčrt). 

Ak sa dohodneme na publikovaní, na textoch štandardne ešte chvíľu spoločne pracujeme. Spolu s editorkou ho dotiahnete do najlepšej možnej podoby a na záver ešte prejde jazykovou korektúrou. Nemusíš sa preto báť, ak ešte nemáš veľa skúseností s písaním.

Vo výnimočných prípadoch príspevky publikujeme aj anonymne alebo pod pseudonymom. 

Ak chceš pre Kurník ilustrovať:
Na cauky@naskurnik.sk pošli ukážku svojej tvorby. 

Ak sa dohodneme na spolupráci, zaradíme ťa do adresára, na ktorý vždy posielame výzvu na ilustrovanie konkrétneho textu alebo textov. Výber z autoriek, ktoré prvé prejavia záujem, sa snažíme robiť tak, aby každá mala možnosť zapojiť sa.

Výsledná ilustrácia je tvojou voľnou interpretáciou textu, pri ktorej je potrebné len dodržanie stanoveného rozmeru. 

Ďakujeme a budeme sa tešiť na spoluprácu!