Neprechýliš?!

napísala SOŇA HRÚZIKOVÁ
nakreslila MARTU

Článok bol pôvodne publikovaný v newslettri 26. mája 2016.

Dátum, miesto, šaty, zoznam hostí, všetko máme, ešte treba vybrať kyticu a vankúšik na obrúčky. Ježišmária, a čo priezvisko?! Nechať si svoje dievčenské aj manželovo? So spojovníkom či bez? Alebo stačí len jeho? Keď pekné by bolo iba tak, bez -ová.
Pokračovať v čítaní: “Neprechýliš?!”